КОНТАКТИ

Секретар на БФСТ

 

E-mai: bpf@abv.bg

 

Рекламна тарифа по време на Републикански състезания

Рекламно пано с размери 2 x 1 метър: 50 лв на квадратен метър за 1 ден
Щанд до 2 кв. метра: 150 лв. за 1 ден

Рекламна тарифа на уеб страницата на БФСТ

Публикация на статия: 50 лв.
Банер в дясната колона на сайта видим на всички страници: 90 лв/1 месец