Резултати

от международни състезания : МЪЖЕ

1973   1988   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998

1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007

2008   2009   2010   2011 

 

от международни състезания: ЖЕНИ

1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005

2006   2007   2008   2009   2010   2011