Устав

Запознайте се с правилника на Българска Федерация по Силов Трибой

1. Устав на БФСТ 

2. Технически правилник 

3. Примери за новите правила при вдигане от лег