«

»

фев 01 2013

Картотекиране


Краен срок за картотекиране 15.02.2013 г.

След крайната дата картотекирането на стари състезатели ще е 40 лева , 

а за ново-картотекирани състезатели таксата е 20 лева