Документи

Необходими документи за картотека

За да бъде картотекиран състезател, трябва да бъдат предоставени следните документи в деня на първото му състезание:

  • 2 бр. паспортни снимки (надписани на гърба с 3 имена и ЕГН) – прилагат се към картотеката
  • Медицинско удостуверение за участие в спортно събитие – издава се от личен лекар. Целта на този документ е да удостувери, че лицето е годно да участва в спортно събитие
  • Декларация допингСвали декларацията от тук.  Нужно е да бъде попълнена с данните на клуба, който ще се представлява и да бъде заверена от нотариус
  • Здравна застраховка „Спортна злопоука“ – необходима е застраховка, която да важи за периода на спортната година (или 1 година). Застраховката трябва да включва смърт при злопоука и неработоспособност в следствие на злополука. „Според ЗФВС чл.28.ал.1 т.7 – всички спортисти по Силов трибой представят при картотекиране едногодишна застраховка „ Злополука на спортист“. Минималният риск, за който трябва да бъде застрахован спортистът е: 1. Смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки; 2. Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки. По желание на спортиста всеки може да си направи застраховка и на допълнителни рискове. „

Може да се възползвате от помощната таблица за подготовка.

Запознайте се с Правилника на Българска Федерация по Силов Трибой

1. Устав на БФСТ 

2. Технически правилник 

3. Примери за новите правила при вдигане от лег 

Препратки към външни регламенти и антидопингови правила