Нови нормативи и категории за 2011г

младежи до 18г  младежи до 23г  мъже       ЛЕГ

кат	нор	 кат	нор	 кат	 нор    кат  нор

53кг	270кг	 53кг	370кг	 59кг	 460кг   59кг 100кг

59кг	310кг	 59кг	410кг	 66кг	 510кг   66кг 125кг

66кг	350кг	 66кг	450кг	 74кг	 560кг   74кг 140кг

74кг	380кг	 74кг	490кг	 83кг	 615кг   83кг 155кг

83кг	415кг	 83кг	530кг	 93кг	 650кг   93кг 165кг

93кг	445кг	 93кг	560кг	 105кг	 690кг   105кг 175кг

105кг	465кг	 105кг	590кг	 120кг	 710кг   120кг 190кг

120кг	490кг	 120кг	620кг	 120+	 730кг   120+кг 205кг

120+кг	510кг	 120+кг	650кг
Ще има отделно класиране за младежите и жените.