22.05.2013 archive

ВАЖНО ! ! !


По време на състезанието “ ВДИГАНЕ ОТ ЛЕГ “ е разрешено промяната на категории, 
само и единствено при платена наказателна такса от 40,00 лева