Важно съобщение относно подновяване лиценза на федерацията


Подновяване лиценза на федерацията!


Във връзка с налагащото се подновяване лиценза на федерацията, както и в следствие на това подновяване на финансирането на клубовете, БФСТ моли всички клубове членуващи към федерацията в срок до 09.01.2018 да изпратят следните данни и документи:


1. Данни за лице носещо отговорност за клуба: име, телефонен номер, email.
2. Сканиран документ за актуално състояние на клуба, който се изкарва от районния съд. Този документ трявбва да бъде подпечатан и посписан с текст „Вярно с оригинала“.
3. Адрес на използваната от всеки клуб спортна база и инвентаризация на съоръженията в базата.
4. Официален email адрес на клуба.
5. Изброяване на специалистите и треньорите към клуба, както и степента на квалификацията им.


На този линк към Министерство на младежта и спорта може да се открие повече информация.


Тези данни да се изпратят в обявения срок 09.01.2018 на новия мейл на федерацията info@powerlifting-bg.com