27.11.2019 archive

ПОКАНА

За участие в общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел БФ Силов Трибой БУЛСТАТ 121185699 Със седалище и адрес на управление: гр.София 1000 бул.Васил Левски 75 етаж 7 ,стая 701 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА С настоящата покана ви уведомяваме,че на основание чл.12.2.7 от Устава на БФ Силов Трибой във връзка с чл. 26 …

Прочетете повече