08.11.2020 archive

Покана за общо събрание на БФСТ за 2020г

Управителният съвет на „Българската федерация по Cилов трибой“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава на БФСТ свиква общо събрание на 16.12.2020г. в 10 ч. в гр.София сградата на Стадион „Локомотив“ с адрес: Бул.Рожен 23 ,залата по вдигане на тежести, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на …

Прочетете повече