Заявки за 1-ви кръг 2021 8-9май – София

ОТ ДНЕС 01.04.2021Г. ДО 30.04.2021Г. МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ ЗАЯВКИ(САМО ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОТБОРИ !!! НЕ ЕДИН ПО ЕДИН!!!) НА МЕЙЛА НА ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ДП НА 08-09.05.2021Г.ВЪВ ВРЪЗКА С КАРТОТЕКИТЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ(ВИЖ В САЙТА НА БФСТ КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ) МЕДИЦИНСКО И ДВА БР. СНИМКИ С ТРИ ИМЕНА И ЕГН НА ВСЕКИ СЪСТЕЗАТЕЛ НА ГЪРБА НА СНИМКИТЕ!!!

Двете снимки, на гърбовете, на които са написани трите имена и егн и медицинско и застраховки, може да се носят и в деня на състезанието и да се предадат на техническия секретар на състезанието преди кантара. Това е абсолютно задължително! Хора без изрядни картотеки няма да бъдат допуснати до участие!

Всеки клуб освен заявки за състезатели, моля да изпрати и съдия или съдии.

Всички необходими бланки на документи с изисквания са качени в папка „Нормативни документи 2021г“

Успешна и здрава подготовка на всички!