Author's posts

Протоколи 1ви кръг Дупница 05-06.06.2021г.

Заявки 1ви кръг 05-06.06.2021 Дупница

Промяна на спортния календар

Поради влошената епидемична обстановка в страната, многото заболели, затворените до скоро зали, УС на БФСТ реши да отложи за по-късни дати предстоящите състезания от вътрешния календар на федерацията, както следва :

1 кръг 5-6 Юни гр .Дупница
2 кръг лег 3-4 Юли гр.Дупница
3 кръг Септември Хасково

Срокът за подаване на заявки за първи кръг е удължен до 15.05

Заявки за 1-ви кръг 2021 8-9май – София

ОТ ДНЕС 01.04.2021Г. ДО 30.04.2021Г. МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ ЗАЯВКИ(САМО ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОТБОРИ !!! НЕ ЕДИН ПО ЕДИН!!!) НА МЕЙЛА НА ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ДП НА 08-09.05.2021Г.ВЪВ ВРЪЗКА С КАРТОТЕКИТЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ(ВИЖ В САЙТА НА БФСТ КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ) МЕДИЦИНСКО И ДВА БР. СНИМКИ С ТРИ ИМЕНА И ЕГН НА ВСЕКИ СЪСТЕЗАТЕЛ НА ГЪРБА НА СНИМКИТЕ!!!

Двете снимки, на гърбовете, на които са написани трите имена и егн и медицинско и застраховки, може да се носят и в деня на състезанието и да се предадат на техническия секретар на състезанието преди кантара. Това е абсолютно задължително! Хора без изрядни картотеки няма да бъдат допуснати до участие!

Всеки клуб освен заявки за състезатели, моля да изпрати и съдия или съдии.

Всички необходими бланки на документи с изисквания са качени в папка „Нормативни документи 2021г“

Успешна и здрава подготовка на всички!

Съобщение на БФСТ

Предвид скорошните допинг скандали в други спортове, БФСТ напомня, че се разграничава твърдо от употребата на забранени от WADA субстанции и напомня на всички състезатели, че предстоящите състезания ще се проведат със засилен антидопингов контрол.

Нормативни документи 2021г.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФСТ 2021г

Спортен календар на БФСТ за 2021г :

1кръг – Републиканско първенство с екипировка – 08-09.05 – София / мястото може да подлежи на промяна/

2кръг – Републиканско първенство вдигане от лег с и без екипировка – 03-04.06 – Дупница

3кръг – Републиканско първенство без екипировка – 11-12.09 – Хасково

Покана за общо събрание на БФСТ за 2020г

Управителният съвет на „Българската федерация по Cилов трибой“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава на БФСТ свиква общо събрание на 16.12.2020г. в 10 ч. в гр.София сградата на Стадион „Локомотив“ с адрес:
Бул.Рожен 23 ,залата по вдигане на тежести, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на БФСТ за 2020г.; 2. финансов отчет на БФСТ за 2020 г.; 3. бюджет на БФСТ за 2021 г.; 4. държавен и международен спортен календар за 2021г.; 5. приемане на нови клубове за членове; 6. Приемане на нови членове в състава на УС на БФСТ; 7. изменение на чл. 12.2.8 от устава на БФСТ; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27, изречение второ от ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.10 от устава на БФСТ събранието ще се проведе същия ден, на същото място в 11 ч. при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

ПОКАНА

За участие в общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел БФ Силов Трибой
БУЛСТАТ 121185699 Със седалище и адрес на управление:
гр.София 1000 бул.Васил Левски 75 етаж 7 ,стая 701

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА
С настоящата покана ви уведомяваме,че на основание чл.12.2.7 от Устава на БФ Силов Трибой във връзка с
чл. 26 от ЗЮЛНЦ,Управителният съвет на БФ Силов Трибой(„Сдружението) ,гр.София взе решение за свикване на Общо събрание
на членовте .В тази връзка ,ви каним да присъствате или изпратите ваш упълномощен представител на ОС на Сдружението.
Общото събрание ще се проведе на 16.12.2019г. от 10 00 часа на адрес: гр.София ,бул.Васил Левски 75 етаж 7,стая 701 при следния дневен ред
1.Доклад за дейността на БФСТ за 2019г.
2.Финансов отчет на БФСТ за 2019г.
3.Бюджет на БФСТ за 2020г.
4.Държавен и международен спортен календар за 2020г.
5.Приемане на нови клубове за членове
6.Приемане на нови членове в състава на УС на БФСТ
7.Изготвяне на 4-годишна стратегия за развитието на Силовия трибой в Република България
8.Изменение на чл.12.2.8 от устава на БФСТ
9.Разни
При липса на кворум на основание чл.27 ,изречение второ от ЗЮЛНЦ и чле.12.2.10 от устава на БФСТ събранието ще се проведе същия ден ,на същото място в 11 00 часа при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

График 2 кръг Вдигане от лег 03.06 София

18452392_1516786608342700_485202001_o

grafik 2 krag

Load more