Как да участвам?

Как мога да участвам в състезание по Силов трибой към БФСТ?

 

В състезание по силов трибой, могат да участват лица над 14 годишна възраст, които не подлежат на текущо наказание поради нарушаване на международния регламент. 

  1. Избор на състезаниепровери предстоящите състезания на БФСТ
  2. Връзка с клуб – уведоми клуба си, че имаш желание за участие
  3. Подготовка на документи – набави си необходимите документи, предоставяни в деня на състезанието
  4. Снабяване със задължителна екипировка – провери дали екипировката ти отговаря на регламента
  5. Запознай се с регламента на БФСТ и IPF
  6. Подаване на заявка – опеделен период от време преди деня на събитието, всеки участник предава заявка за участие към клуба си – категория и начални опити. Следи фейсбук страницата и сайта за повече информация
  7. Явяване в деня на състезанието