Нови рекорди

мъже кат. 59 кг. клек       211кг. И.Николов РП 02.04 2011г лег         132кг. А.Петров РП 30.04 2011г тяга        210кг. Стандарт трибой   542кг И.Николов РП 02.04.2011г 66 кг. клек      265кг.  Стандарт лег         175кг.  К.Кондов РП 02.04.2011г тяга       255кг стандарт трибой   665кг стандарт 74 кг. клек       307.5кг. Ростислав Петков ЕП 2011г лег         222.5кг  Ростислав Петков ЕП 2011г тяга       …

Прочетете повече

Нови нормативи и категории за 2011г

младежи до 18г младежи до 23г мъже ЛЕГ кат нор кат нор кат нор кат нор 53кг 270кг 53кг 370кг 59кг 460кг 59кг 100кг 59кг 310кг 59кг 410кг 66кг 510кг 66кг 125кг 66кг 350кг 66кг 450кг 74кг 560кг 74кг 140кг 74кг 380кг 74кг 490кг 83кг 615кг 83кг 155кг 83кг 415кг 83кг 530кг 93кг 650кг 93кг …

Прочетете повече

Load more