Контакти

Българска Федерация Силов Трибой

 

Адрес:

София, ПК 1040, бул. Васил Левски 75
тел./факс: 02 9300 604
e-mail: info@powerlifting-bg.com

Банкова сметка:

Юробанк България АД
Сдружение БФ Силов Трибой
IBAN: BG 67 BPBI 7942 10 67386201
BIC: BPBIBGSF

Лицензирани клубове

Вижте контакти и друга информация за клубовете по силов трибой ТУК.

Социални мрежи – БФСТ: