декември 2017 archive

Коледен турнир по силов трибой GEDON


На 17.12.2017 неделя се проведе станалият вече традиция коледен турнир по силов трибой, организиран от фитнес GEDON София.
С това състезание се завърши подобаващо състезателната 2017 година.


Фитнесът беше пълен, имаше много състезатели и публика агитка. Организацията беше на такова добро ниво, че състезанието си протичаше гладко постоянно без да има прекъсване. Имаше само две почивки от по десет минути между движенията. Техническите лица бяха много подготвени и компетентни относно пазенето на състезателите по време на изпълнение на опитите.


Броят на състезателите прогресивно нараства всяка година и тази година беше почти двойно спрямо миналата година.
Бяха дошли хора както от София, така и познати муцуни с ведро настроение от цялата страна.


Прави хубаво впечатление, че имаше повече от обикновено жени състезателки. Това означава, че в категория жени ще се засили конкуренцията и ще става все по-интересно.Снимки от турнира могат да бъдат видяни на фейсбук страницата на БФСТ.


Видеозаписите от турнира могат да бъдат видяни от тук.


Важно съобщение относно подновяване лиценза на федерацията


Подновяване лиценза на федерацията!


Във връзка с налагащото се подновяване лиценза на федерацията, както и в следствие на това подновяване на финансирането на клубовете, БФСТ моли всички клубове членуващи към федерацията в срок до 09.01.2018 да изпратят следните данни и документи:


1. Данни за лице носещо отговорност за клуба: име, телефонен номер, email.
2. Сканиран документ за актуално състояние на клуба, който се изкарва от районния съд. Този документ трявбва да бъде подпечатан и посписан с текст „Вярно с оригинала“.
3. Адрес на използваната от всеки клуб спортна база и инвентаризация на съоръженията в базата.
4. Официален email адрес на клуба.
5. Изброяване на специалистите и треньорите към клуба, както и степента на квалификацията им.


На този линк към Министерство на младежта и спорта може да се открие повече информация.


Тези данни да се изпратят в обявения срок 09.01.2018 на новия мейл на федерацията info@powerlifting-bg.com