февруари 2013 archive

Крайни заявки за 1-ви кръг

Крайни заявки !!!

ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИИ

ПРОМЯНАТА НА КАТЕГОРИИ И ЗАЯВКИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА

ДО 20. 02. 2013 г.

Картотекиране


Краен срок за картотекиране 15.02.2013 г.

След крайната дата картотекирането на стари състезатели ще е 40 лева , 

а за ново-картотекирани състезатели таксата е 20 лева